Ситуационный анализ
Автор: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, м. Київ, Україна 2002-01-14 19:01

 

Метою роботи є оцінка захворюваності і смертності від туберкульозу в Україні за 1990-2000 р. серед осіб різних вікових груп.

 Захворюваність усіма формами туберкульозу в Україні в 2000 році складає 60,1 на 100 тисяч населення. Це найвища захворюваність за останні 10 років. Ріст цього показника в порівнянні з 1995 роком склав 44,5 %, а в порівнянні з 1990 роком — майже в 2 рази, або на 87,8 %.

 Показник захворюваності легеневим туберкульозом за останні 10 років в Україні за темпами росту перевищує ступінь росту захворюваності в цілому, що, імовірно, зв'язано зі збільшенням долі легеневої патології в структурі туберкульозу. Так, у 2000 році цей показник склав 56,4 на 100 тисяч населення, що більше ніж у 1990 і 1995 років відповідно на 101,4 % і 45,7 %.

 На відміну від легеневого туберкульозу, захворюваність туберкульозом позалегеневих локалізацій в Україні значно нижче і складає 3,3, 2,9 і 3,5 на 100 тисяч населення відповідно в 1990, 1995 і 2000 рр. Коливання цього показника теж відрізняються від динаміки легеневого туберкульозу. Так, за 1990-1995 р. відзначено зниження захворюваності на 12,1 %, а з 1995 року — збільшення на 20,7 %, в результаті чого за 10 років його величина змінилася дуже незначно — на 6,06 %.

 Приріст смертності від туберкульозу за 1990-2000 р. склав 175,3 % (від 8,1 на 100 тисяч населення в 1990 р. до 22,3 на 100 тисяч у 2000 р.). Найвищий приріст був у 1990-1995 р. — на 74,1 %.

 У зв'язку з тим, що основну частку в структурі загальної захворюваності туберкульозом в Україні складає захворюваність туберкульозом органів дихання і внесок цієї патології зростає (від 87,5 % від усієї захворюваності в 1990 р. до 93,5 % — у 2000 р.) наступний аналіз ми проведемо з акцентом на туберкульоз органів дихання.

 Серед усіх нових випадків захворювання основна частка випадала в 1990, 1995 і 2000 р. на вікову групу 0-59 років: 13434, 18161 і 24795 випадків, що склало 81,6 %, 84,4 % і 83,3 % відповідно від усіх нових випадків захворювання. Серед нових випадків захворювань туберкульозом органів дихання також основна частина належить віковій групі від 0 до 59 років: 12115, 17027 і 23447 випадків відповідно (82,3, 85,2 і 83,9 % від усіх нових випадків туберкульозом органів дихання).

 Аналогічна ситуація і з бактеріовиділювачами, основна частка яких приходиться на групу від 0 до 59 років: відповідно в 1990, 1995 і 2000 рр. — 5293 випадки (79,0 % від усіх нових випадків з бактеріовиділенням), 7762 (86,4 % від усіх нових випадків з бактеріовиділенням) і 9072 випадки (84,5 % від усіх нових випадків з бактеріовиділенням). Аналіз нових випадків фіброзно-кавернозного туберкульозу свідчить про те, що, як і в попередніх випадках, основна частина належить віковій групі 0-59 років.

 Отримані результати дали підставу на розподіл групи осіб 0-59 років на дві підгрупи — від 0 до 14 років і 15-59 років. Основна частина нових випадків захворювання випадає на 15-59 років, тобто на найбільш працездатний вік.

 Порівняльний аналіз частки осіб 60 років і старше в структурі нових випадків захворювання демонструє той факт, що постійно 15,0 — 18,0 % нових випадків приходиться на цю вікову групу.

Мельник В.М., Коблянська А.В., Дорошенко П.М., Лаптєва Н.О., Кучер Т.С., Матусевич В.Г.

Читайте так же: