Серед екзогенних факторів ризику (ФР) ХБ вивчалися паління, промислові шкідливості, зловживання алкоголем; серед ендогенних — часті гострі респіраторні захворювання (ГРЗ), повторні і/або затяжні гострі захворювання легень (ГЗЛ). Розглядався зв’язок ФР з показниками імунітету: натуральною кілерною активністю, поглинаючою функцією моноцитів та нейтрофілів, спонтанним та стимульованим тестом з нітросинім тетразолієм нейтрофілів; секреторним імуноглобуліном (Ig)A, гуморальними IgA, G, М, циркулюючими імунними комплексами. Виявлені різно- направлені кореляційні зв'язки між екзогенними факторами ризику ХБ та окремими показниками імунітету. Показано — шкідливі екзогенні фактори викликають адаптаційні зміни певних ланок імунітету, виснаження яких очевидно призводить до частих ГРЗ та повторних і/або затяжних ГЗЛ.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: