Гречуха Н.Р.
Львівський НДІ епідеміології та гігієни


Електрофоретична рухомість еритроцитів (ЕФРЕ) визначалась у 149 вперше виявлених хворих на активний туберкульоз легень за допомогою цитоферометра фірми “Opton” до початку лікування та після специфічної хіміотерапії. В залежності від результатів лікування хворих розподілено на дві групи. До першої увійшли хворі, у яких відзначено абацилювання харкотиння та загоєння каверн, до другої — пацієнти, у яких зберігались бацило- виділення та деструкція легеневої тканини. Внаслідок проведеного дослідження встановлено, що у всіх хворих до початку хіміотерапії ЕФРЕ була достовірно зниженою (1,22±0,012 мкм*см* В-1*с) у порівнянні зі здоровими особами (1,49+0,035 мкм*см* В-1*с). В процесі хіміотерапії у ефективно лікованих пацієнтів ЕФРЕ зростала і становила 1,45±0,019 мкм*см* В-1*с, тоді як у другій групі пацієнтів цей показник збільшився незначно (1,34±0,063 мкм*см* В-1*с). Отже, на основі проведених досліджень відмічено кореляцію поміж терапевтичним ефектом і змінами ЕФРЕ. Тому можна дійти висновку, що ЕФРЕ — це тест, який можна використовувати в клініці туберкульозу як критерій ефективності лікування.

Читайте так же: