Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Шаповалов В.П., Самараш B.C., Сливка B.I., Масловський О.П.
Буковинська державна медична академія

 

При хронічній радіонуклідній інвазії визначається феномен радіаційного ендотоксикозу, вторинний за своєю суттю, який передбачає неспецифічну вільно-радикальну патологію організму, що логічно дає підставу екстраполяції на інші ендоток- сикози, включаючи і туберкульозної етіології.
Численні роботи останніх років довели ефективність найбільш фізіологічних радіопротекторів і регуляторів обміну речовин — сполук мінерально-рослинного походження. Тому метою нашого дослідження було вивчення медико-біологічних властивостей, а також апробація в клініці туберкульозу спеціального комплексу харчових домішок (ХД) (A SPECIAL UKRAINIAN ADULT HERB & MINERAL NUTRITIONAL SUPPLEMENT, CELLENERGY, STRESS-X), розроблених фірмою MRI (зареєстрований в Україні). В експерименті в умовах довготривалого надходження радіонуклідної контамінанти ізотопу цезію-137 (137Cs) і хронічного стресування щурів досліджувались декорпора- тивні і мембранотропні ефекти вказаного комплексу ХД. Клінічно за умов його скринінг-дослідження була визначена динаміка рівня плазмового лейкотрієну В4, а також ефективність включення ХД в комплексне лікування вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень. Встановлено, що спеціальний комплекс ХД зменшує рівень накопичення 137Cs, діє нормалізуюче на процеси ПОЛ у тканинах більшості нейроендокринних органів тварин. Стабільна підтримка якості пулу еритроцитів у крові за показниками кислотних еритрограм підтверджує його мембраномодулюючі властивості. Клінічна апробація довела, що застосування спеціального комплексу ХД у хворих на деструктивний туберкульоз легень за ефективністю можна співставити з результатами терапії фармакологічними засобами мембранотропної і імуномодулюючої дії; харчові домішки з фізіологічним вмістом есенціальних нутрієнтів є більш доцільними для застосування у хворих з торпідним перебігом процесу.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.