Шаповалов В.П., Самараш B.C., Сливка B.I., Масловський О.П.
Буковинська державна медична академія

 

При хронічній радіонуклідній інвазії визначається феномен радіаційного ендотоксикозу, вторинний за своєю суттю, який передбачає неспецифічну вільно-радикальну патологію організму, що логічно дає підставу екстраполяції на інші ендоток- сикози, включаючи і туберкульозної етіології.
Численні роботи останніх років довели ефективність найбільш фізіологічних радіопротекторів і регуляторів обміну речовин — сполук мінерально-рослинного походження. Тому метою нашого дослідження було вивчення медико-біологічних властивостей, а також апробація в клініці туберкульозу спеціального комплексу харчових домішок (ХД) (A SPECIAL UKRAINIAN ADULT HERB & MINERAL NUTRITIONAL SUPPLEMENT, CELLENERGY, STRESS-X), розроблених фірмою MRI (зареєстрований в Україні). В експерименті в умовах довготривалого надходження радіонуклідної контамінанти ізотопу цезію-137 (137Cs) і хронічного стресування щурів досліджувались декорпора- тивні і мембранотропні ефекти вказаного комплексу ХД. Клінічно за умов його скринінг-дослідження була визначена динаміка рівня плазмового лейкотрієну В4, а також ефективність включення ХД в комплексне лікування вперше виявлених хворих на деструктивний туберкульоз легень. Встановлено, що спеціальний комплекс ХД зменшує рівень накопичення 137Cs, діє нормалізуюче на процеси ПОЛ у тканинах більшості нейроендокринних органів тварин. Стабільна підтримка якості пулу еритроцитів у крові за показниками кислотних еритрограм підтверджує його мембраномодулюючі властивості. Клінічна апробація довела, що застосування спеціального комплексу ХД у хворих на деструктивний туберкульоз легень за ефективністю можна співставити з результатами терапії фармакологічними засобами мембранотропної і імуномодулюючої дії; харчові домішки з фізіологічним вмістом есенціальних нутрієнтів є більш доцільними для застосування у хворих з торпідним перебігом процесу.

Читайте так же: