За останні роки відмічається зростання кількості хворих з гострими деструктивними процесами в легенях і плеврі. Традиційні методи лікування не завжди дають бажані результати і нерідко призводять до хронізації процесу, для ліквідації якого необхідні досить травматичні оперативні втручання. Для лікування гострих деструктивних процесів нами застосовувалась методика тимчасової оклюзії бронху (ТОБ). Всього виконано 69 маніпуляцій. В 30 випадках ТОБ застосована у хворих з емпіємами плеври туберкульозної етіології, в 21 — з неспецифічними захворюваннями легень і плеври і в 18 випадках в післяопераційному періоді, коли відмічалось уповільнене розправлення легені, мікронориці культі бронху. Експозиція пломбування від 7 до 35 діб. Ефективність: у 45 хворих (65,2%) відзначений позитивний клінічний ефект, що виявилось у повному або частковому розправленні легені, санації порожнини емпієми, у 17 хворих (24,6%) — частковий ефект і у 7 хворих (10,2%) — клінічний ефект не визначався. Отримані результати підтверджують значну ефективність ТОБ при лікуванні гнійно-деструктивних процесів у легенях і плеврі.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: