Свіііціцький А.С., Дземан М.І., Алдакімов Д.Г.
Національний медичний університет ім О. О. Богомольця

 

Наявні на сьогоднішній день засоби корекції порушень бронхіальної прохідності або взагалі не направлені на нормалізацію внутрішньосистемних та міжсистемних стосунків функціональної системи забезпечення оптимальної бронхіальної прохідності, або є неспроможними забезпечити належне відновлення механізмів взаємодії її багаторівневих структур. Ефективність застосування НІ ЕМВ ММ-діапазону в лікуванні БОЗЛ вивчено у 113 хворих (з них у 49 — бронхіальна астма інфекційно-залежного генезу і у 64— хронічний обструктивний бронхіт). Результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що застосування НІ ЕМВ ММ-діапазону згідно з розробленим способом лікування хронічних обструктивних захворювань легень, що отримав назву каскадної вкрай надвисокочастотної рефлексотерапїї, дозволяє нормалізувати у хворих даної категорії як внутрішньо-, так і міжсистемні стосунки респіраторно-гемодинамічного комплексу, системної мікрогемоциркуляції, сенсорної сфери та клітинного імунітету

Читайте так же: