Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Яроцинський В.Б., Коржов B.I., Піддубний А.Ф.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України


Метою дослідження стало вивчення ефективності застосування міліметровохвильової терапії (МХТ) в комплексному лікуванні хворих на саркоїдоз. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз динаміки показників оксидантно-антиоксидантної системи (ОАС) і інтоксикаційного синдрому у хворих основної і контрольної груп, до і після курсу МХТ. Основну групу склали 55 хворих, яким застосовували МХТ, 25 хворим контрольної групи проводили тільки медикаментозну терапію сарко'ідозу. Встановлено, що в основній групі після курсу МХТ відбулося достовірне поліпшення показників ОАС, кількість хворих з інтоксикаційним синдромом суттєво зменшилася: з 43 (78,2%) до 7 (12,7%). В той же час у контрольній групі за 21-22 дні величина показників ОАС суттєво не змінилася, також не відбулося достовірного зменшення кількості хворих з інтоксикаційним синдромом: з 23 (93%) до 19 (76,0%). Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що використання МХТ на тлі однакових методів лікування сарко'ідозу сприяє більш швидкому поліпшенню показників ОАС та регресії інтоксикаційного синдрому.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Tags