Яроцинський В.Б., Коржов B.I., Піддубний А.Ф.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України


Метою дослідження стало вивчення ефективності застосування міліметровохвильової терапії (МХТ) в комплексному лікуванні хворих на саркоїдоз. Для досягнення поставленої мети проведено аналіз динаміки показників оксидантно-антиоксидантної системи (ОАС) і інтоксикаційного синдрому у хворих основної і контрольної груп, до і після курсу МХТ. Основну групу склали 55 хворих, яким застосовували МХТ, 25 хворим контрольної групи проводили тільки медикаментозну терапію сарко'ідозу. Встановлено, що в основній групі після курсу МХТ відбулося достовірне поліпшення показників ОАС, кількість хворих з інтоксикаційним синдромом суттєво зменшилася: з 43 (78,2%) до 7 (12,7%). В той же час у контрольній групі за 21-22 дні величина показників ОАС суттєво не змінилася, також не відбулося достовірного зменшення кількості хворих з інтоксикаційним синдромом: з 23 (93%) до 19 (76,0%). Таким чином, проведені дослідження свідчать про те, що використання МХТ на тлі однакових методів лікування сарко'ідозу сприяє більш швидкому поліпшенню показників ОАС та регресії інтоксикаційного синдрому.

Читайте так же:

Tags