Метою дослідження було вивчення ефективності застосування куріазіну (гіалуроната цинку) в комплексному лікуванні хворих, оперованих з приводу туберкульозу та неспецифічних захворювань легень з гнійно-септичними ускладненнями в післяопераційному періоді.


Препарат використовували для лікування відкритих ран після їх очищення від гнійно-некротичних мас у фазі грануляції та епітелізації. Досліджено дві групи хворих. В 1 групу включено 12 хворих, яким застосовували куріазін з розрахунку 1 мл на 10 см2. Крапельно препарат наносили на раньову поверхню і рівномірно розподіляли по поверхні рани. В контрольну групу увійшло 15 хворих, у яких для санації рани використовували традиційні способи. Для порівняння швидкості загоєння ран користувалися математичним методом розрахунку істинної поверхні об’ємних ран та швидкості зменшення ра- ньової поверхні за одиницю часу, запропонованим А.О. Навакатикяном (1950). Встановлено, що швидкість зменшення поверхні рани, площа якої не перевищує 25 см2, в 1 групі становить 7% (2,7+0,5 см2) за добу. В контрольній групі — відповідно 4% (1,2+0,4 см2) за добу (Р>0,05). Вищесказане дає підставу для широкого використання куріазіну в лікуванні ран, які загоюються вторинним натягом.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: