Полянська М.О., Яшина Л.О., Гуменюк Г.Л., Лекан О.Я., Куц В.В.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

 

Метою дослідження було вивчення ефективності інгаляційного корти- Костероїду Інгакорту («Берінгер Інгельхайм», Австрія) в порівнянії з плацебо в комплексній терапії бронхіальної астми протягом 3- місячного моніторингу. 40 хворих на бронхіальну астму середньої тяжкості перебігу (FEV1 > 50%) із зворотністю бронхообструкції в пробі з бронхоліти- кіми > 15% у віці 18-60 років (чоловіків — 24, жінок —16) отримували Інгакорт 0,5 мг 2 рази на день (основна група) або плацебо (контрольна група). Призначались також бронхолітики різних груп, му- кблітики та мукокінетики, стимулятори сурфактанту. Досліджувалась динаміка клінічних симптомів, потреба в бронхолітиках короткої дії, параметри бодіплетизмографії. пікфлоуметрія. Після першого місяця лікування 35% хворих не відмічали приступів ядухи, інтенсивність кашлю, задишка значно зменшились у порівнянні з контрольною групою. На 45% зменшилась потреба в бронхолітиках, зросла пікова швидкість видиху, зменшилась її добова варіабельність. Статистично достовірно підвищились показники бронхіальної прохідності: ОФВ1 на 12,6±2,8%, ФЖЄЛ — на 12,4+2,1%, ПОШвид. — Іна 16,2+3,7%, тоді як в контрольній групі спостерігалась лише незначна тенденція до покрашення. Протягом другого та третього місяців дослідження спостерігалось подальше поліпшення вищеозна- чених показників. Наприкінці дослідження у 70 % пацієнтів основної групи не спостерігалось приступів ядухи, у 30% — значно зменшилась частота та важкість приступів, потреба в бронхолітиках зменшилась на 80%. На 10% зменшилась добова варіабельність пікової швидкості видиху, на 21,6+ 4,9% збільшився ОФВ1, чого не спостерігалось в контрольній групі. Таким чином, наші дослідження підтвердили, щоі інгаляційні стероїди займають провідне місце в базисній терапії бронхіальної астми середньої тяжкості перебігу.

Читайте так же:

Tags