Дзяк Г.В., Родіонова В.В.
Дніпропетровська державна медична академія

 

За темпами розвитку, перебігом і клінічними проявами хронічний бронхіт (ХБ) — захворювання неоднорідне. Головне значення у його розвитку надають антропогенному забрудненню навколишнього середовища. Метою нашого дослідження було вивчення питання розвитку “оксидантного стресу”, порушення захисних сил організму, їх зв'язок з клінічними проявами у 110 шахтарів, що страждають на ХБ. Хворі були розподілені на групи в залежності від стажу роботи у шкідливих умовах. За клінічними проявами виділяли хворих з перебільшенням обструктивного варіанта перебігу, а також групу осіб з відсутністю типової клініки ХБ, але з клініко-рентгенологічними проявами інтерстиціального процесу у легенях. 30% шахтарів за даними ОФВ1 (метод пікової швидкості видиху) мали легкий спупінь порушення бронхіальної прохідності, 52% — середній ступінь порушення, у 18% виявивася важкий ступінь порушення (стаж роботи в них перевищував 20 років). При поглибленому дослідженні вже у хворих з невеликим стажем роботи і мінімальними клінічними проявами виявлено виражене посилення процесів вільнорадикального окислення, послаблення антиоксидантного захисту, дисбаланс ліпідних фракцій сурфактанту, значні порушення клітинної і гуморальної ланок імунітету. При ускладненні перебігу захворювання ступінь порушення досліджуваних показників поглиблювався. Отримані дані свідчать не тільки про необхідність поглибленого обстеження шахтарів, а й про раннє призначення комплексів коригуючих заходів для запобігання подальшому розвитку ускладнень захворювання.

Читайте так же:

Tags