Аварія на Чорнобильській АЕС зумовила актуальність вивчення стану бронхо-леге- невої системи в осіб, що брали участь в ліквідації її наслідків і зазнали впливу іонізуючого опромінення та інгаляції радіонуклідів. Десятирічне комплексне стаціонарне пульмоноло- гічне обстеження, яке. окрім загальноклінічних методів, включало пнев- мотахометрію і брон- хофіброскопію з біопсією слизової оболонки бронхів, проведене 2046 хворим на хронічні неспецифічні захворювання легень, виявило, що домінуючою патологією є хронічний обструктивний бронхіт — 73,8%, хворі бронхіальною астмою склали 11,4%, хронічний необструктивний бронхіт зареєстрований в 14,8% випадків. Для обстеженої групи хворих характерне поступове, розмите формування захворювання. Серед вентиляційних порушень переважали обструктивні форми. Ендоскопічне дослідження бронхіального дерева (п=723) виявило глибокі атрофічні і катарально-склеротичні зміни слизової оболонки бронхів. В останні роки відмічене значне зростання числа хворих з гнійними змінами бронхіального секрету. Ендоскопічна оцінка запального процесу в бронхах відповідала 1 ст. активності. Мікромор- фологічне дослідження бронхобіоптатів показало низку патологічних змін слизової бронхів, серед яких найбільше прогностичне значення мають плоскоклітинна метаплазія і клітинна дисплазія бронхіального епітелію. Таким чином, вивчення стану бронхо-легеневої системи учасників ЛНА на ЧАЕС, хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень протягом 10 років після дії іонізуючого опромінення, показало певні клініко-морфологічні особливості розвитку і перебігу хронічного обструктивного бронхіту і бронхіальної астми, які потребують уваги при розробці методології діагностики і лікування бронхо-легеневих захворювань у постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: