Чуловська У.Б., Ільницький І.Г., Лесюк Г.М., Матвіїв Я.І., Черевань О.О., Парфенюк В.В.
Львівський державний медичний університет

 

Хiмioтеpaпевтичну активність вперше синтезованого похідного флуорену — сполуки ЛІ-85 — вивчено при експериментальному туберкульозі у морських свинок. Тварин інфіковано підшкірним введенням у праву Пахову ділянку вірулентної інкубованої протягом 3-х тижнів культури мікобактерій туберкульозу штаму H37RV у дозі 0,01 мг/кг маси свинки. Досліджувану речовину застосовано в дозі 20 мг/кг маси свинки перорально щоденно протягом 5-ти місяців.
Індекс ураження внутрішніх органів тварин до лікування дорівнював 75,0±4,02. При проведенні монотерапії сполукою ЛІ-85 він знизився до 28,75±3,35. При макроскопічному і патоморфологічному дослідженні органів тварин встановлено, що лікування речовиною ЛІ-85 приводить до значного регресу туберкульозного процесу в морських свинок. Таким чином, вперше синтезована сполука ЛІ-85 після належного фармакологічного дослідження може бути використана у медичній практиці як протитуберкульозний засіб.

Читайте так же:

Tags