Зростання питомої ваги дітей серед усіх хворих на туберкульоз потребує вжиття науково обгрунтованих заходів профілактики цієї інфекції. Нами розроблений спосіб хіміопрофілактики туберкульозу у дітей з використанням флуренізиду. Хіміопрофілактика туберкульозу флуренізидом була призначена 58 дітям 7-14-річного віку з вперше позитивною реакцією на пробу Манту з 2 ТО, та гіперергічною реакцією (VIA та VTB групи диспансерного нагляду) з розрахунку 10 мг на 1 кг маси тіла протягом двох місяців. До та після курсу хіміопрофілактики проведено вивчення особливостей метаболічних процесів та імунологічної реактивності організму. До проведення хіміопрофілактики виявлено підвищення активності протеїназ, церулоплазміну і трансферину, зниження функціональної активності Т-лімфоцитів, підвищення вмісту циркулюючих імунних комплексів та мікробних антитіл. Після хіміопрофілактики знизилася активність реактантів гострої фази, зменшилася інтенсивність перекисо- і радикалоутворення, спостерігалася позитивна динаміка імунологічних показників, що засвідчує ефективність використання флуренізиду для проведення хіміопрофілактики туберкульозу у дітей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: