В сучасних умовах біженці, особи без певного місця проживання з причини тривалого перебвання в місцях позбавлення волі, доповнюють контингент тубхво- рих області та підвищують рівень захворюваності, хворобливості та смертності від туберкульозу. Як правило, туберкульоз легень у них виявляється при  зверненні за допомогою в занедбаному стані. Спостерігалося 214 хворих на туберкульоз легень із несприятливим соціальним статусом. 73,4% було працездатного віку, 59,8% мали судимість, 83% страждали депресивними розладами різної тяжкості, практично всі — хронічним алкоголізмом; 54,2% — інваліди за захворюванням і отримували допомогу по каліцтву, а 14,9% хворих — інваліди фактично, але відсутність документів і прописки ускладнювала оформлення пенсії. У структурі клінічних форм процесу перше місце займав інфільтративний туберкульоз (44,4%), частіше з відсівами і розпадом в обох легенях; фіброзно-кавернозний туберкульоз мав місце у 5,5% вперше виявлених хворих та у 15% хворих, які раніше перебували на обліку. Бактеріовиділення серед цих осіб мало місце в 58,9% випадків, що ще раз підкреслює велику небезпеку в епідеміологічному плані хворих — людей без певного місця проживання і певних занять — і спонукає до вжиття суспільством заходів щодо їх лікування.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: