Вивчено вміст секреторних імуноглобулінів засобом радіальної іму- нодифузії у харкотинні та копрофільтратах 27 дітей раннього віку, які хворіли на гострий простий бронхіт. Встановлено, що в гострому періоді хвороби у мокротинні відмічалося помірне підвищення концентрації IgM при збереженні початкового рівня SIgAl, SIgA2 та зниження вмісту IgG. Водночас у копрофільтратах визначено зростання концентрації SIgAl, SIgA2, IgM при збереженні початкового рівня IgG. У періоді реконвалесценції відзначалася тенденція подальшого збільшення концентрації SIgAl у харкотинні та вірогідне зниження рівня SIgAl, SIgA2 у копрофільтратах. Виявлений взаємозв’язок змін показників місцевого імунітету з деякими клінічними проявами гострого простого бронхіту. Так, у початковому періоді прояви катаральних симптомів були пов’язані з високим рівнем IgM у мокротинні (Р < 0,05), при зростанні тривалості симптомів інтоксикації збільшувалась кількість IgM у копрофільтратах ( Р < 0,05).
Таким чином, при гострому простому бронхіті у дітей відмічається первинний тип місцевої імунної відповіді як респіраторного, так і кишкового регіонів.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: