Інформатизація фтизіопульмонологічної служби (ФПС) повинна забезпечити збір, обробку, накопичення та зберігання повноцінної інформації про кожного пацієнта з моменту виявлення захворювання до повного одужання. Авторами створена принципова схема комп’ютерного інформаційного забезпечення ФПС регіону. Автоматизовані системи інтелектуальної підтримки рішень лікаря повинні будуватися за модульним принципом у вигляді взаємозв’язаних інформаційних, інформаційно-керівних та експертних систем (навчальних, діагностичних, прогнозуючих). Ці системи мають бути взаємопов’язані в ієрархічній структурі лікувальних установ по горизонталі. Всі лікувальні установи повинні мати свої банки даних та бази знань (з типовою структурою), які інтегруються у регіональний банк, загальний для виділеного ієрархічного рівня. При необхідності має бути забезпечена можливість виходу кожної лікувальної установи на вищий ієрархічний рівень комп’ютерної мережі через регіональний банк або безпосередньо з використанням у перспективі телекомунікаційних каналів. По вертикалі слід виділяти наступні ієрархічні рівні: лікувально-профілактична установа — місто, район — область — регіон — країна — міждержавні комп’ютерні мережі.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: