Яковина І.М., Нейко Є.М., Думка P.M., Думка М.Р.
Івано-Франківська державна медична академія

 

Відомо, що розвантажувальна дієтична терапія (РДТ) має позитивний ефект при бронхіальній астмі (БА). Нами вперше вивчено вплив РДТ на мембранорецепторний комплекс (МРК) еритроцитів у хворих на БА. Оцінку стану МРК еритроцитів проводили шляхом визначення мембранних гліко- протеїдів (Сандуляк Л.І., 1974) і вмісту катехоламінів (Мардар О.І., Кладієнко Д.П., 1985). Обстежено 32 хворих, із них: 1-а група — 17 хворих на БА, неалергійна форма, важкий перебіг, загострення; 2-а група — 15 хворих на БА, неалергійна форма, важкий перебіг, гормональнозалежна. При поступленні показники МРК еритроцитів і клінічні дані в обох групах були однаковими. Зміни МРК еритроцитів встановлено приблизно в 2 рази нижчими від норми. На 10-й день перебування на РДТ спостерігалось значне покращення МРК у хворих 1-ї групи (на 42%) і відносне покращення у 2-й групі (на 19%). Хворі 1-ї групи припиняли медикаментозне лікування на 2-3 день, а 2-ї групи на 5-й день. Відповідно до цього позитивно змінювались клінічні показники (дані спірометричного обстеження), зменшувалися частота і тривалість приступів ядухи). Метод РДТ суттєво поліпшує функцію МРК у хворих на БА.

Читайте так же:

Tags