Для кількісної оцінки метаболізму лейкотрієну С4 (ЛТС4) пері- тонеальними макрофагами пацюка використовували метод оберненофазної високоефективної рідинної хроматографії в оригінальній модифікації. Роботу виконували на системі “WATERS”, в якості свідка використовували ЛТС4, синтезований в ІБОНХ ПАН України. Як стимулятор біосинтезу ЛТС4 використовували розчин іонофору Са А 23187. У даній модельній системі дослідили кверцетин, вольтарен і стрептоміцин. Есенціале, ізоніазид і ріфампіцин виявились “несумісними” у розчині з стимуляторами клітин- продуцентів лейкотрієнів. Найбільш ефективним інгібітором біосинтезу лейкотрієнів виявився кверцетин, вольтарен меншою мірою впливав на ЛТС4 клітин. Стрептоміцин практично повністю неактивний.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: