Ігнатова А.В., Кузнецова Л.В., Осипова Л.С., Назар О.В., Глазунов С.Є.
Київська медична академія післядипломної освіти

 

Значною проблемою серед хворих на бронхіальну астму є супутні захворювання ЛОР-органів, як гострі, так і хронічні, загострення яких призводять у свою чергу до загострення бронхіальної астми (БА). Метою нашої роботи було вивчення впливу нового препарату з імуномодулюючою дією ІРС-19 на показники імунної реактивності організму. Препарат ІРС-19 є вакциною, що містить у собі гідролізати бактерій, які зустрічаються переважно у верхніх дихальних шляхах. Ми досліджувати кількість В-лімфоцитів у реакції ЕАС-РУК та рівень сироваткових імуноглобулінів IgA, IgG, IgM по Manci- пі (в г/л). Було обстежено 47 хворих на БА із ускладненнями в ЛОР-органах. І групу склали 24 хворих, яким в комплексну терапію був включений ІРС-19, II група — 23 пацієнти — одержувала традиційну терапію. Рівень ЕАС-РУК в обох групах був вірогідно підвищений до лікування у всіх хворих. Рівень імуноглобулінів у всіх групах до лікування був знижений. В І групі після застосування ІРС-19 рівень IgA підвищувався (Р<0,05) з 1,08+0,40 до 2,19±0,18 при нормі 2,11+0,29; IgG з 8,52+0,64 до 13,94+0,36, у здорових 12,51+0,93; IgM з 0,76+0,05 до 1,29+0,04, у здорових 1,36+0,10. У II групі рівні імуноглобулінів теж підвищувались, але рівня здорових осіб не досягали.

Читайте так же:

Tags