Березюк І.В., Бондарев А.Д.
Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

Незважаючи на те, що залежність функціональних показників дихання (ФПД) від показника зріст-вага (ЗВП) є загальновідомою, вона сприймається багатьма дослідниками як звичайний лінійний зв’язок. При цьому досить рідко беруться до уваги зовнішні фактори в змінах ЗВП, що може значно змінювати визначення потрібних величин дихання. З такою метою нами була вивчена залежність ФПД від соматотипу (СТ), який вираховувався за методом Хіт-Картера, що виключає вплив зовнішніх факторів на генотип. Згідно з цим методом у балах вираховувались співвідношення: м’язово-кісткові (мезо- морфія), жирові (ендоморфія), площі поверхні тіла (екто- морфія). Максимально залежними від СТ були життєва ємність легень (VC), об’єм форсованого видиху (FEVj) та максимальна легенева вентиляція (MW). Для чоловіків ця залежність була найбільш сильно пов’язана з мезоморфією СТ, де ризик появи глибоких змін ФПД відмічений при 5,0 балах та нижче. Для жінок така залежність відмічалась у зв’язку з показниками ендоморфії СТ, де ризик був пов’язаний з наявністю більш високих балів (7,0 та більше). Таким чином, зміни ФПД набагато сильніше залежать від ЗВП, ніж це враховується на практиці.

Читайте так же: