У хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ) поряд з внутрішньо- легеневими механізмами в генезі вентиляційних порушень газообміну важлива роль належить дисфункції діафрагми (Д). Так, при ХОЗЛ, крім зниження витривалості окорочувальної здатності, амплітуди руху Д, гіпертрофії її м'язової частини та інших змін у стані цього дихального м'яза, також має місце сплощення Д внаслідок гіперповітряності легень. Але не лише гіперповітряність легень викликає порушення функції Д, але і самі ці порушення сприяють ще більшому підвищенню гіперповітряності легень.Тому контроль стану Д є важливим разом з оцінкою клінічного стану хворого за загальноприйнятими показниками. На досвіді обстеження 30-ти хворих на ХОЗЛ запропоновано комплекс методів визначення дисфункції Д, розроблено оригінальні математичні моделі, що оцінюють корелятивні зв'язки між клінічними, функціональними і конституційними ознаками.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: