Кожушко М.Ю,
Дніпропетровська державна медична академія

 

З метою дослідження антиоксидантної та антигіпоксантної дії в комплексну терапію 36 хворих на коніотуберкульоз включили застосування А- бактерину та вектаріону. У більшості хворих вже через місяць після лікування виявлена тенденція до зниження рівня малонового діальдегіду, дієнових кон’югатів, глютатіону та гаптоглобіну, що свідчить про стабілізацію клініко-біохімічних проявів дихальної недостатності і зменшення гостроти запального процесу. Проведені дослідження свідчать про ефективність вживання цих препаратів в комплексному лікуванні коніотуберкульозу, їхню ан- тигіпоксантну та антиоксидантну дію, а також про необхідність розробки оптимальних схем їх використання.

Читайте так же: