Метою було вивчення у хворих бронхіальною астмою (БА) стану вегетативних функцій методом варіаційної пульсометрії (ВП) з наступною оцінкою найбільш вагомих в прогностичному плані показників для перебігу БА. Обстежено 76 хворих БА — 42 чоловіки, 34 жінки та 42 здорові особи. Проводили реєстрацію 300 кардіоциклів через пульсометр з наступною обробкою даних на ЕОМ. Розраховували показники: середню частоту серцевих скорочень, амплітуду моди (АМо), варіаційний розмах (дельта X) та індекс напруги регуляторних систем (ІН). Проведене обстеження показало, що до легкого перебігу БА схильні хворі, що мали у похідному вегетативному тонусі низькі показники АМо (12%), 1Н (30 у.о.) та підвищені дельта X (0,31 сек.). Хворі з важким перебігом БА мали високі АМо (24,5%), ІН (122 у.о.) та нижчий дельта X (0,27 сек.). Отримані результати свідчать про співвідношення між тяжкістю БА та ступенем напруги адренергічної ланки регуляції, що відображається показниками АМо та ІН. Підвищення показників АМо та ІН у сполученні з клінічним синдромом вегетативної дисфункції передбачають важкий перебіг БА та гіршу реактивність щодо традиційної терапії. Використання ВП у хворих БА доцільно як одного з інформативних і простих методів прогнозування перебігу захворювання.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: