Пошук засобів удосконалення навчального процесу та навчально-методичної робо- і ти за допомогою комп’ютерних технологій є актуальним, : незважаючи на значну кількість відомих програмних продуктів навчального спрямування. Переважна більшість з них не може повністю задовольнити викладачів та студентів через не- адаптованість до умов України, швидке моральне старіння, не- врахування конкретних потреб й неможливість оперативної модифікації — або через неприпустимість останньої з боку програми, або через складність зв’язку з розробниками.


Нами розроблено інтегровану систему “ВУЗ” з графічним інтерфейсом, що включає автоматизоване робоче місце викладача, гіпертекстовий електронний посібник і тестову частину і дозволяє довільно структурувати матеріал, самостійно і необмежено складати текст електронного посібника і контрольних питань, включаючи мультимедійні розширення (відео, графіка, звук), а також диференційовано формувати набір питань для тестування. Система необмежено і роздільно підтримує версії кожного викладача, який з нею працює, результати тестування кожного студента, що дозволяє досягти високого ступеня індивідуалізації навчальної роботи. Рей- тингова система оцінки знань базується на оригінальних алгоритмах, що враховують ступінь складності питань. Система використовує сучасні комп’ютерні технології провідних фірм світу, має широку здатність до розширення функціональних можливостей і адаптації до конкретних умов. Залежно від потреб, викладач працює на окремому комп’ютері або в комп’ютерній мережі в системі «клієнт-сервер».

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: