Турецька А. О.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

У 40 хворих з рецидивами деструктивного туберкульозу легень, що лікувалися в скорочені терміни до 6-8 місяців із використанням в перші 3- 6 місяців інтенсивної поліхіміотерапії із 4-6 протитуберкульозних препаратів (ізоніазиду, ріфампіцину, стрептоміцину, етамбутолу, піразинаміду та ін.) була вивчена віддалена ефективність протягом 1-4 років. Безпосередні результати короткострокової поліхіміотерапії були високими та сягали припинення бактеріовиділення у 38 (95,0%), загоєння каверн у 36 (90,0%) хворих. У віддаленому періоді стійке збереження абацилярності спостерігалось у 37 (97,4%) з 38 хворих з безпосередніми позитивними результатами. Лише у 1 хворого (2,6%) з дуже поширеним з початку деструктивним процесом на 2 році після завершення основного курсу виникла реактивація туберкульозу, що супроводжувалось бактеріовиділенням та виникненням ділянки деструкції. Ці результати виявились не гіршими в порівнянні з хворими контрольної групи, які лікувались більш тривало (9-12 міс.), а початковий інтенсивний етап становив лише 2 міс. В цій групі кількість рецидивів у віддаленому періоді (також до 4 років спостереження) досягала 2,6%. Отже, скорочення тривалості основного курсу хіміотерапії до 6-8 міс. при більш тривалому та інтенсивному початковому етапі не спричинило збільшення кількості рецидивів.

Читайте так же:

Tags