Фещенко Ю.І., Яшина Л.І., Гуменюк Г.Л., Туманов А.М., Куц В.В.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

 

Мета роботи — полісомнографічне (ПСГ) підтвердження наявності та характеристика синдрому сонного апное (ССА) у хворих на бронхіальну астму (БА).
Було обстежено 16 хворих БА з вірогідністю наявності ССА в віці від 22 до 74 років (середній вік (51,9+3,9 років) методом полісомнографії (ПСГ) на апаратурному комплексі «Sleeplab» фірми «Erich Jaeger», Німеччина. У 13 хворих БА (81,3%) було діагностовано наявність синдрому ССА (6 чоловіків і 7 жінок) — основна група. Контрольну групу склали 3 хворих БА без ССА (2 чоловіки і 1 жінка). За ступенем вираженості ССА хворі основної групи розподілились таким чином: легкий ступінь вираженості ССА (індекс апное (АІ) від 5 до 10 1/год) — 4 пацієнтів (30,8%), середній ступінь тяжкості (АІ від 10 до 20 1/год) — 3 (23,1%), тяжкий (АІ > 20 1/год) — 6 (46,2%). Загальна кількість пауз протягом ночі у хворих основної групи становила (85,5 ± 12,8), тривалість апное дорівнювала (17,7 + 2,5)% від тривалості нічного сну, АІ — (17,1 ± 2,4). Середня тривалість епізодів апное була (39,2 ± 3,4)с. Переважали обструктивні паузи (72,3 ± 9,9); середня кількість змішаних пауз була (5,3 + 1,9), центральних — (8,0 ± 3,1). Максимальна кількість епізодів апное протягом ночі у деяких хворих досягала 161. За даними пульсоксіметрії індекс десатурації становив (5,6 ± 2,3), середнє значення показника мінімального рівня 02 в крові дорівнювало (84,2 + 1,8)% (при нормі >90%), індекс дихальних розладів в основній групі був (22,5 + 3,0) 1/год. Запропонована методика двоетапного комплексного обстеження хворих (скринінг в поєднанні з ПСГ) дозволяє верифікувати діагноз ПС з високим рівнем ефективності.

Читайте так же:

Tags