Яшина Л.О., Фещенко Ю.І., Гуменюк Г.Л., Ігнатьєва В.І., Куц В.В., Лебега О.В.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

 

Мета роботи — полісомнографічне (ПСГ) підтвердження наявності та характеристика синдрому сонного апное (ССА) у хворих хронічним обструктивним бронхітом (ХОБ). Методом ПСГ на апаратурному комплексі «Sleeplab» фірми «Erich Jaeger» (Німеччина) обстежено 27 хворих ХОБ віком від 22 до 69 років (середній вік (55,3±2,0 років)) з виявленими на етапі скринінгу клінічними ознаками ССА (група ризику). У 21 хворого ХОБ (77,8%) ПСГ було діагностовано наявність ССА (16 чоловіків і 5 жінок) — основна група. Контрольну групу склали 6 хворих ХОБ без ССА (4 чоловіки і 2 жінки). За ступенем вираженості ССА хворі основної групи розподілились таким чином: легкий ступінь вираженості ССА (індекс апное (АІ) від 5 до 10 1/год) — 7 пацієнтів (33,3%), середній ступінь тяжкості (АІ від 10 до 20 1/год) — 7 (33,3%), тяжкий (АІ > 20 1/год) — також 7 (33,3%). Загальна кількість епізодів апное протягом ночі у хворих основної групи становила (126,5+28,0), тривалість апное дорівнювала (26,2±6,0)% від тривалості нічного сну, АІ — (25,0±5,5). Середня тривалість епізодів апное була (46,6±9,4) с. Переважали обструктивні паузи (99,9±20,1); середня кількість змішаних пауз була (22,1 + 13,6), центральних — (4,5+2,1). Максимальна кількість епізодів апное протягом ночі у деяких хворих досягала 392. За даними пульсоксіметрії індекс десатурації становив (14,9+5,6) (в контрольній групі — (3,33±1,32), середнє значення показника мінімального рівня Oj в крові дорівнювало (80,7±2,4)% (при нормі >90%), індекс дихальних розладів в основній групі був достовірно (Р<0,05) вищим, ніж в контрольній ((28,1+5,69) проти (4,33+0,61) 1/год). Запропонована методика двоетапного комплексного обстеження хворих (скринінг в поєднанні з ПСГ) дозволяє верифікувати діагноз ПС з високим рівнем ефективності.

Читайте так же:

Tags