Ткач О.А.
Львівський НДІ епідеміології та гігієни


Погіршення епідеміологічної ситуації по туберкульозу в Україні, зниження ефективності лікування вперше виявлених хворих, збільшення частоти побічних реакцій під час специфічної хіміотерапії обумовлює пошук нових ефективнодіючих протитуберкульозних препарат в. Основна мета роботи полягала у вивченні туберкулостатичної активності ряду похідних флуорену до мікобактерій туберкульозу. Нові похідні флуорену, за шифром хіміка ЛІ-53 та ЛІ-54, належать до розчинних форм флуренізиду. Бактеріостатична активність вивчалась на лабораторних штамам мікобактерій людського типу. Досліди проведено у пробірках з зависсю відповідної культури методом серійних розведень на твердому середовищі Левенштейна-Йенсена. З метою порівняння туберкулостатичної дії нових речовин ідентичні дослідження проведено з ізоніазидом та флуренізидом. Результатами посівів встановлено, що похідні флуорену ЛІ- 53 та ЛІ-54 виявили високу туберкулостатичну активність щодо мікобактерій туберкульозу людського типу. Мінімальна інгібіруюча концентрація становила 0,156 мкг/мл і 0,078 мкг/мл відповідно. Таким чином, вивчення туберкулостатичної активності розчинних форм флуренізиду підтвердило доцільність подальшого випробування похідних флуорену в експериментальних та клінічних умовах.

Читайте так же:

Tags