Семвдоцька Ж.Д., Черникова I.O., Бездітко Т.В., Заїка Є.Е.
Харківський державний медичний університет

 

У лікуванні астми останнім часом привертає увагу новий препарат піранохінолінового ряду — недокроміл натрію, або тайлед, механізм дії якого пов'язується зі стабілізацією мембран мастоцитів. Досліджено 103 хворих на бронхіальну астму: 18 з легкою формою, 52 з середньою та 26 з тяжкою формою. 38 з них лікувалися системними кортикостероїдами, 18 — інгаляційними, 47 одержували інгаляційні агоністи та холінолітики, а також метілксантіни. До комплексу терапії 25 хворих введено тайлед, 14 — кромоглікат натрію (інтал), 15 — кетотифен (задітен). В різних групах хворих співставлено частоту і вираженість симптомів денної та нічної астми, показники імунологічного гомеостазу І та II рівнів та дані пікфлоуметрії у динаміці лікування. Тай- ледом лікувались 10 хворих на легку персистуючу форму та 15 хворих на середньої тяжкості форму астми. Хворі одержували 2-4 інгаляції на добу (8-16 мг недокромілу натрію) протягом 8 тижнів. Одержані результати свідчать про те, що тайлед сприяє успішному контролюванню перебігу астми: зменшується вираженість симптомів астми, особливо денної, потреба у -агоністах та кортикостероїдах, спостерігається позитивна динаміка показників пікфлоуметрії (наприкінці 1 тижня лікування). Відмічено тенденцію до нормалізації імунітету: зниження кількості активних Т-лімфоцитів, Т-хелперів.

Читайте так же:

Tags