Фещенко Ю.І., Рекалова И.M., Бегоулева Ж.Б., Пархоменко Н.В.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

 

Судинні реакції легенів, які характеризують загальну та регіонарну гемодинаміку малого кола кровообігу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ), що зазнали впливу різних факторів екологічного забруднення: 31 хворий — мешканці промислово забрудненого міста; 26 хворих — мешканці відносно сприятливих екологічних районів (сільської місцевості); 22 хворих занедужали після участі в ліквідації аварії на ЧАЕС. Дослідження проводилось з реєстрацією основної та диференційної реограм (Ю.Т. Пушкарь, 1968) та методом зональної реографії (Л.И. Жуковский, 1977) на реографах 4-РГ-1, РПГ-2-02 і 6- NEK. Встановлено, що спільним для усіх хворих із загостренням ХОБ є підвищення тонусу як великих, так і середніх та дрібних легеневих судин. У хворих-городян були більш виражені гемодинамічні перебудови на рівні артеріол. У «ліквідаторів» виявлялись менш різкі загальні легеневі гемодинамічні зміни і більш часті вогнищеві порушення легеневого кровотоку на рівні переважно дрібних артерій та капілярів (у зв'язку з розвитком пневмосклерозу або судинної дистонії). Таким чином, виявлено вплив різних факторів екологічного забруднення на стан легеневого кровообігу, який взаємозв’язаний з патофізіологічними та клінічними особливостями перебігу ХОБ.

Читайте так же:

Tags