Солейко О.В., Солейко Л.П., Царенко С.О.
Вінницький державний медичний університет ім. М І. Пирогова

 

Санаторно-курортне лікування — один із найсучасніших методів реабілітації, що зосереджує в собі різні засоби. 7 палацо-паркових комплексів Вінниччини у вигляді зон рекреації пристосовані під лікувальні заклади пульмонологічного напрямку. Належність оздоровниць до цінних об'єктів архітектури та садово-паркового мистецтва зумовлює їх стійкі цілющі якості. З метою вивчення впливу зон рекреації на ефективність реабілітації проведено обстеження 175 пульмонологічних хворих працездатного віку, які проходили лікування саме у таких закладах. В результаті комплексної реабілітації у хворих покращувався показник якості життя, що оцінювався за допомогою медико-соціологічної анкети та міннесотського опитувальника. Лікування хворих з патологією легенів з використанням рекреаційних зон привело до стійкої ремісії захворювань у 85% пацієнтів, 80% хворих стали до роботи. Реабілітація пульмонологічних хворих у поліклінічних умовах і в закладах, що розташовані у звичайних сучасних будівлях, повернула до роботи за фахом відповідно 59% і 64% хворих. Таким чином, гармонія середовища, що максимально наближена до людського світосприймання, здатна створити сприятливий для життя та лікування психологічний мікроклімат.

Читайте так же: