Черенько С.О.
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

 

Метою роботи було підвищення ефективності лікування полірезис- тентного туберкульозу легень за рахунок опти- мізЬції строків інтенсивного етапу і всього курісу хіміотерапії. Тривалість хіміотерапії визначалась за безпосередніми і віддаленими (доі 5 років) результатами лікування 73 хворих з резистентністю до 2-5 протитуберкульозних ліків з деструктивним туберкульозом легень. При застосуванні режимів хіміотерапії з 5-6 препаратів, з яких до З збережена чутливість, припинення бактеріовиділення за 2 місяці (міс) відбулося у 7% хворих, за 3 міс — у 51,1%, за 4 міс — у 22,2%, за 5 міс — у 4,4%, за 6 міс — у 6,7%, в більш тривалі строки — у 8,9%, всього у 61,6%. Оптимальна тривалість інтенсивного етапу хіміотерапії 3-4 міс. Загоєння каверн за 4 міс відбулося у 12,5% хворих, за 6 міс — у 15%, за 8 міс — у 27,5%, за 10 міс — у 20%, за 12 — у 10%, в більш тривалі строки 1— у 15%, всього — у 54,8% . Оптимальна тривалість основного курсу хіміотерапії з найменшою кількістю загострень і рецидивів, туберкульозу (менше 30%) при резистентності до 2-х; ліків — 10 міс, до 3-х ліків — 18 міс, до 4-5-ти ліків — 24 міс! (загоєння каверн за 4 місяці не було в жодному випадку, за 6 міс — у 5%, за 8 міс у 15,5%, за 10 — у 17,5%, за 12 міс — у 2Й%, за 14 міс — у 22,7%, за 18 міс — у 11,3%, в більш тривалі строки — у 8%. При застосуванні стандартних строків хіміотерапії 7-9 міс у хворих з полірезистентним туберкульозом частота загострень і рецидивів — 75%.

Читайте так же:

Tags