Обстежено 101 дитину віком від 3 до 14 років з різними формами неспецифічної бронхо-легеневої патології (НБЛП) у фазі загострення з метою вивчення функціонального стану верхнього відділу травного каналу (ВВТК). З високою частотою серед пацієнтів обох груп: у 65,5% при рецидивуючому бронхіті (РБ) та в 65,1% при хронічній пневмонії (ХП) виявлено ураження ВВТК. Га- стродуоденальна патологія у 71,2% дітей виникала на тлі тривалого перебігу легеневого захворювання і характеризувалася наявністю слабо вираженого больового синдрому (30,7%) при перевазі диспепсичних (52,5%) та інтоксикаційних (86,1%) проявів. Глибина ураження ВВТК залежала від форми НБЛП, тривалості респіраторного захворювання, частоти його рецидивів. При ХП частіше (Р< 0,003) зустрічається субатрофічний, а при РБ — поверхневий (Р< 0,004) гастродуоденіт. У 47,4% пацієнтів з І групи та 53,8% з II групи хронічний гастродуоденіт поєднувався з рефлюкс-езофагітом. Зі збільшенням тривалості легеневого захворювання збільшувалася частота ураження ВВТК із наростанням, на тлі пригнічення кислотоутворюючої функції шлунка, запально-дистрофічних змін.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: