Россинська Л.М., Басанець А.В., Чуй Т.С.
Інститут медицини праці АМН України

 

Вперше в Україні проведене комплексне епідеміологічне обстеження на асфальто-бітумних заводах. Гігієнічними дослідженнями встановлена наявність в зоні дихання робітників вуглеводнів нафти, а також бензолу, ксилолу, сірчаного ангідриду, оксидів вуглецю, азоту і пилу граніту в концентраціях на рівні або вище ГДК. Вивчення стану здоров'я 128 працівників виявили порушення в стані верхніх дихальних шляхів та бронхо-легеневої системи. Хронічний фарингіт з атрофічними або субатрофічними процесами слизової оболонки визначався в (17,9+3,3)%, хронічний бронхіт — в (13,2+2,9)% обстежених осіб. Хронічний бронхіт перебігав з обструктивними порушеннями вентиляції при загостренні хвороби. Пневмосклероз різного ступеня з наявністю затемнень неправильної форми, а також підвищенням прозорості легеневих полів, за даними рентгенографії, в окремих випадках супроводжував хронічний бронхіт, а в інших розвивався ізольовано. Розроблено рекомендації щодо профілактики патології органів дихання у робітників асфальто-бітумних заводів.

Читайте так же: