Спонтанно виліковний туберкульоз виявлено у 12,8% дітей раннього та дошкільного віку. При цьому у 2,7% дітей дошкільного віку було засівання в легені у фазі обвапнення, що свідчить про можливість інаперцептного перебігу ускладненого туберкульозу органів дихання у дітей і є свідченням патоморфозу клініки туберкульозу. Спонтанно виліковний туберкульоз у дошкільному віці виявляли істотно частіше, ніж у ранньому (16,7 проти 3,3%, Р< 0,01). Частота його у міських і сільських дітей була однаковою (12,8%), а в неорганізованих дітей дошкільного віку істотно більшою, ніж в організованих (17,2 проти 4,9%, Р<0,01). Про активність туберкульозної інфекції свідчили у 52,5% дітей інтенсивні, а в 25,0% — гіперергічні туберкулінові проби. У 12,5% дітей виникла активація процесу, при якій частіше уражались нелегеневі органи — 10,0 проти 2,5%, Р<0,05). У дітей із спонтанно виліковним туберкульозом активація виникала частіше, ніж у дітей, яких лікували профілактично (12,5 проти 2,9%, Р<0,05). Наведене свідчить, що спонтанно виліковний туберкульоз є небезпечнішим чинником ризику активації туберкульозу, ніж вперше виявлений туберкульоз у фазах зворотного розвитку у дітей, яких лікували профілактично.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: