Савченко В.М.
Кримський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сеченова

 

Метою дослідження стала розробка основних елементів спеціалізованої медичної інформаційної системи (СМІС), що віддзеркалює питання санаторно-курортного лікування пульмоно- логічних хворих. Побудова СМІС здійснювалася згідно з існуючими вимогами. Внаслідок проведеної роботи визначена і формалізована предметна галузь шляхом утворювання фрагментів інтегрованої і конкретних моделей даних. Виконана стандартизація і параметризація медичної інформації, створені уніфіковані носії первинної медичної інформації, структура бази даних тощо. Відпрацьована технологія роботи з медичними даними. Сформоване програмне забезпечення, що включає операційні системи UNIX і WINDOWS-NT, системи управління базами даних UBASE і INFORMIX, AS-модель технології «клієнт- сервер». Використовуючи програмно-інструментальний комплекс CONFOR (метод індуктивного формування понять), збудовані логічні вирази для забезпечення діагностики, прогнозування результатів і вибору лікування пульмонологічних хворих на курорті. Логічні та інші математичні моделі склали зміст модуля прийняття рішень СМІС. Зазначений модуль дозволяв опрацьовувати дані про стан хворих і формувати діагностичні висновки, будувати прогноз результатів лікування і складати оптимальний лікувальний комплекс.
Використання основних елементів СМІС упорядковує здійснення лікувально-діагностичного процесу в санаторно-курортному закладі, що приводить до зниження трудових витрат медичного персоналу на ведення документації і на прийняття лікувально-діагностичних рішень, підвищує кваліфікацію медичних робітників відділення тощо. В цілому за рахунок використання СМІС вдається підвищити ефективність лікування пульмонологічних хворих на курорті майже на 20%.

Читайте так же: