Проліковано 120 дітей, хворих на туберкульоз органів дихання, серед яких 71 хворому проводилась протитуберкульозна хіміотерапія у поєднанні з ентеросорбентами “Карбо- лонг” абц “Карбосфер”. Хворі контрольної групи отримували лише традиційне лікування. Показано, що застосування сорбентів за розробленою схемою підвищує ефективність основного курсу хіміотерапії. Використання ентеросорбентів приводить до скорочення терміну дезинтоксикації на 12-16 днів, припинення бактеріовиділення на 0,9-1 місяць. Курсове застосування ентеросорбентів сприяє значному зниженню активності процесів переокислення ліпідів та поліпшенню імунологічного статусу хворих. Математична обробка отриманих даних довела, тю комплексна терапія підвищує клінічну ефективність лікування в 1,6 раза. Порівняльна оцінка дії сорбентів різного фізико-хімічного походження “Карболонг” і “Карбосфер” на динаміку одужання хворих не виявила суттєвих відмінностей.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: