В останні роки в Україні спостерігається значне зростання кількості дітей, які захворіли на туберкульоз, зниження ефективності хіміотерапії та імунопрофілактики, про що свідчить ріст числа ускладнених форм туберкульозу, невеликий шкірний поствакцинальний рубець або його повна відсутність у дітей, які захворіли на туберкульоз. Тому необхідний пошук додаткових засобів для доповнення і корекції дії хіміопрепаратів. З цією метою ми застосували продукти бджільництва, які були включені як доповнення до хіміотерапії туберкульозу у 38 дітей шкільного віку з локальними формами туберкульозу.

Контрольну групу склали 32 дітей шкільного віку з тими ж проявами первинного туберкульозу, яких лікували за загальноприйнятою методикою без застосування апіпрепаратів. Імунопрофілактика була проведена у двох групах школярів декретованого віку з додатковим застосуванням в одній групі апіпрепаратів тривалістю ЗО днів. Ефективність лікування та імунопрофілактики оцінювали за динамікою клінічних проявів та лабораторних тестів. Нормалізація клініко-лабораторних даних та позитивна динаміка імунологічних показників у хворих, які приймали апіпрепарати, наступила в більш стислі терміни, ніж у контрольних групах. Ефективність імунопрофілактики була вищою у дітей, які приймали апіпрепарати, про що свідчить в 2 рази більша величина рубчика на місці введення БЦЖ і більший відсоток дітей (55,8% проти 38,5%) з післявакцинною алергією.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: