Пухлик Б.М., Русанова В.Б.
Вінницький медичний університет ім. М. І. Пирогова

 

Туберкулінодіагностика вже багато років є одним з провідних методів масового виявлення туберкульозу серед дітей. Однак критичний аналіз показує, що цей метод має ряд об’єктивних та суб’єктивних недоліків, що значно знижують його діагностичну цінність. Це пов’язано і з певною їх неспецифічністю, відсутністю сучасних нормативів для цієї реакції в умовах суттєвих змін імунітету населення тощо. Є також проблеми, пов’язані з суб’єктивними помилками при проведенні реакції Манту (неточність дозування і глибини введення туберкуліну, неправильне трактування реакції). Наші дворічні спостереження за результатами туберкулінодіагностики у м. Вінниця показали, що вплив суб’єктивних помилок при проведенні реакції Манту є настільки великим, що в окремих дитячих колективах практично перекреслює доцільність її проведення. Слід враховувати також високу вартість заходів, пов’язаних з туберкулінодіагностикою. У зв'язку з вищенаведеним, слід переглянути показання щодо застосування реакції Манту для масової туберкулінодіагностики, її нормативи, а також обговорити питання відносно альтернативного туберкулінового тесту.

Читайте так же:

Tags