Пчелін Б.К.
Кримський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сеченова

 

Розроблені і перевірені на практиці спеціальні санаторно-кліматичні режими, які визначають «експозицію» дітей до кліматичних факторів курорту. Головною особливістю їх є облік загальної УФ- радіації, отримуваної дитиною протягом доби. В основу режиму № 1 (зберігаючий, 3-5 днів) покладено збереження та мобілізацію резервних сил організму, спрямованих на адаптацію до клімату. В цей період геліотерапія виключається. Аеротерапія використовується у вигляді прогулянок в парку і денного сну на ганку; талассотерапія обмежена перебуваннями на березі моря, в тіні, в ранкові та вечірні години. Режим № 2 (тонізуючий, 10 днів) сприяє адаптації і загартуванню дитини до впливу кліматичних факторів при збереженні захисних сил організму. Дозволяються повітряні ванни, сон біля моря, обтирання морською водою, купання, геліотерапія за спеціальними схемами для різного роду захворювань органів дихання. Режим № 3 (тренуючий, 10 днів) спрямований на активацію біологічних процесів, тонізуючо-тренувальне застосування кліматопроцедур з метою підготовки організму до несприятливих умов зовнішнього середовища. Продовжується розширення кліматопроцедур із збільшенням навантаження. Досліди, проведені в групі дітей з рецидивуючим бронхітом, які прибували для літнього відпочинку і лікування на ПБК із зони аварії ЧАЕС, з використанням режимів, показали покращання клініко-біохімічних показників.

Читайте так же: