Метою дослідження є з'ясування місця туберкульозу на даному етапі боротьби з ним серед причин виникнення ексудативного плевриту в порівнянні з іншими захворюваннями. Ми провели аналіз 80 хворих з ексудативним плевритом, які лікувались в облтубдиспансері в 1994—1996 роках. У 20 хворих плеврити проявились як ускладнення, в тому числі туберкульозу легень (16), раку легень (3) і неспецифічного запального процесу в легенях (1). У 60 хворих плеврити виникли як самостійне захворювання і причини їх розвитку при допомозі клінічних, рентгенологічних, лабораторних та імунологічних методів не були до кінця з'ясовані. Для вивчення етіологічного фактора захворювання усім їм проводилась торакоскопія і брався матеріал (частинка плеври) для гістологічного дослідження. При цьому виявилось, що у 39 хворих (65%) був гістологично підтверджений туберкульоз плеври, у 11 (18%) — рак легень, у 10 (17%) — неспецифічні процеси в легені. Таким чином, туберкульоз і на сучасному етапі є основною причиною виникнення ексудативного плевриту (65%) як самостійного захворювання. Аби запобігти помилкам у з’ясуванні причини виникнення ексудативного плевриту, рекомендуємо ширше впроваджувати в практику торакальних відділень торакоскопію з взяттям матеріалу для гістологічного дослідження.
Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: