Стан системи ейкозаноїдів вивчали у 286 хворих на туберкульоз легень. Серед похідних арахідонової кислоти в плазмі крові досліджували ПГЕ, ШТ2, ТхВ2, 6-кето- ПГГ1, ЛТВ4, ЛТС4, ЛТС4/Д4/Е4. Вогнищевий та обмежений дисемінова- ний туберкульоз супроводжувався підвищеним синтезом ПГЕ. При поширених і деструктивних процесах переважав метаболізм nrF2. Хронічний туберкульоз супроводжувався зниженою продукцією простацикліну та підвищеним синтезом тромбоксану, особливо при ускладненні туберкульозу легеневим серцем. Метаболізм лейкотрієнів у хворих вперше виявленим туберкульозом мав однонаправлену тенденцію до підвищення. При фіброзно- кавернозному туберкульозі зберігалася значна концентрація ЛТВ4, рівень ЛТС4, ЛТС4/Д4/Е4 був зниженим. Дані проведених досліджень свідчать про активну участь ейкозаноїдів у розвитку та клінічному перебігу туберкульозу легень.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: