Повторні епізоди бронхообструктивного синдрому (БОС) у “пасивних” курців звичайно асоціюють із змінами, що нарешті призводять до підвищеного синтезу IgE. Однак значення інших імунних механізмів, зокрема антитілозалежної клітинної цитотоксичності (АЗКЦ) лімфоцитів крові, яка може сприяти формуванню гіперреакгивності дихальних шляхів, вивчено недостатньо. Метою роботи було дослідження впливу паління батьків на частоту епізодів БОС та АЗКЦ лімфоцитів крові їх дітей. Проведено комплексне клініко-імунологічне обстеження 114 дітей раннього віку з повторними епізодами БОС у анамнезі. Встановлено позитивний корелятивний зв’язок між частотою епізодів БОС у дітей та палінням батьків (г=0,35, Р<0,001), причому за даними багатофакторного конвергуючого аналізу вплив останнього фактора значно посилювався за умови одночасної наявності обтяженого алергологічного сімейного анамнезу, знижених активності АЗКЦ лімфоцитів крові (яка за умови відповідно наявності та відсутності експозиції тютюнового диму становила 38,5% та 45,4% одиниць оптичної щільності (pt<0,05) та респіраторного резерву нейтрофілів крові за даними НСТ-тесту. Таким чином, у формуванні повторних епізодів БОС у дітей раннього віку за умови пасивного паління певне значення мають зниження активності АЗКЦ лімфоцитів та низький резерв кисневозалежного метаболізму поліморфонуклеарних нейтрофілів крові.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: