У звязку з поширенням прогресуючого деструктивного туберкульозу виконання радикальних операцій не завжди можливе. У такого контингенту хворих доводиться віддавати перевагу органозберігаючим колапсохірургічним втручанням. В хірургічному відділенні за останні 5 років виконано 27 торакопластик, середній вік хворих — 50+2,1 років. З приводу фіброзно-кавернозного туберкульозу виконано 60% втручань, 29% — дисеміновані форми, 11% — емпієми та рецидиви туберкульозу після радикальних операцій. Переважала шестиреберна верхня, задньо-бокова торакопластика, яка виконана у 50% хворих. Закриття каверн із застосуванням торакопластик досягли 76%, припинення бактеріовиділення — 78% хворих. Таким чином, у хворих з деструктивним, прогресуючим процесом можливі колапсохірургічні втручання з метою підвищення ефективності лікування туберкульозу на сучасному рівні.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: