Післядипломна підготовка лікаря-фтизіатра проводиться зглно з планом, розрахованим на один рік. Спочатку до очного тестового контролю (100 запитань) визначається бачений рівень знань лікарів-інтернів з фундаментальних дисциплін, який дає в середньому 29% оцінок “добре” та 71% — 'задовільно”. Результати тестування є основою для розробки ідуального плану занять з цих дисциплін, щоб ліквідувала наявні недоліки, допущені в їх попередній підготовці.


Лікарі-інтерни згідно з графіком працюють у відділеннях, ксуть чергування під керівництвом досвідчених лікарів та складачів, опановують методами обстеження і лікування оерих на туберкульоз. Раз на тиждень прослуховують лекції, два рази на тиждень відбуваються семінари, на яких прокують співбесіди та тестовий тематичний контроль знань. Еин раз на місяць лікарі-інтерни виступають з доповідями в оінічних, клініко-анатомічних конференціях, які проводяться на клінічній базі кафедри. В процесі практичних занять відбувається розгляд і аналіз стану хворих.


Головною метою інтернатури є поглиблення теоретичних знань, засвоєння необхідних професійних умінь, набуття практичних навичок, підвищення професійного рівня та ступеня готовності лікарів- фтизіатрів до самостійної роботи в протитутеберкульозних закладах.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: