Ярешко А. Г.
Українська медична стоматологічна академія

 

З метою поглиблення сучасного уявлення про патогенез туберкульозу (ТБ) проведено кореляційний аналіз змін кортизолу крові в співставленні з показниками імунологічної реактивності в залежності від статі, віку, клінічних форм, фаз процесу, токсико-алергічного синдрому у 76 хворих на ТБ легень (середній вік 37,1+2,7 років). Контролем служили відповідні показники 31 здорового донора, адекватного віку і статі. Кортизол визначали радіоімунним, а імунологічні показники — загальноприйнятими методами (К.Ф. Чернушенко, Л.C. Когосова, 1978). Встановлено, що пусковою ланкою зростання кортизолу в крові хворих на ТБ є токсико-алергічний стрес, при наявності якого рівень кортизолу досягає 160,9+ 5,2 мкг/л, що значно вище, ніж без його проявів (139,9+9,0 мкг/л), Р<0,02). Підвищення кортизолу в крові корелює із зниженням Т-лімфоцитів в фазі інфільтрації (r=0,710), при осередковому ТБ (r =0,520, Р<0,001). Прогресуючі форми ТБ характеризуються дезинтеграцією імуно- гормональних зв’язків і зниженням кортизолчутливої субпо- пуляції лімфоцитів. У стресовій дозі кортизол знижує у здорових ФАН (r =0,467), ФАМн (r =0,0530, Р<0,001), ФЧМн (г=0,530, Р<0,001) і у хворих ФАН (r =0,415, Р<0,05), ФЧН (r =0,610, Р<0,001), атакож нівелює міжклітинну кооперацію, індуковану антигеном. Отже, підвищений рівень кортизолу в крові хворих на ТБ є провідним фактором формування імунодефіциту і прогресування ТБ.

Читайте так же:

Tags