Хворостинка В.М., Пашков Ю.М., Степаненко Г.Л., Сіроштан Г.М.
Харківський державний медичний університет

 

Вивчено значення біологічного методу для виявлення «прихованого» бактеріовиділення у 201 хворого. Серед них було 70 осіб із вперше виявленим туберкульозом без деструкцій, 52 — 3 загоєними деструкціями через 2-4 місяці лікування та 79 — з хронічним деструктивним процесом в легенях при відсутності бактеріовиділення від 5 до 10 та більше років. Хворим проводились багаторазова бактеріоскопія харкотиння, посіви. Інтратестикулярним методом було заражено 2-3 морських свинок, одній з яких щоденно протягом 60 днів вводилось 12,5 мг гідрокортизону. У 70 хворих без деструкцій бактеріовиділення бактеріологічним і біологічним методами виявлялось з однаковою частотою, — відповідно у 28 — (40 ± 2)%. Але значно частіше воно встановлювалося при застосуванні біопроби з гідрокортизоном — у 38 (54 ± 2)%. При наявності загоєних каверн бактеріовиділення виявлялось тільки за допомогою біопроби у (23 ± 6)% хворих. Серед 79 абаци- лярних хворих з кавернами бактеріовиділення біологічним методом встановлене у (47 ± 4)%. Застосування гідрокортизону як імунодепресанта підвищувало чутливість біологічного методу.

Читайте так же:

Tags