Проведено дослідження ефективності рібомунілу (Франція) у 22 хворих рецидивним бронхітом у віці 4-12 років (супутня ЛОР-патологія відмічається у половини дітей). Застосування рібомунілу приводило до зменшення кількості (у 2,4 раза) та тривалості рецидивів бронхіту, сприяло зниженню частоти гострих респіраторних захворювань та гострої патології JIOP-органів у 2,1 раза. Одночасно відзначено позитивний вплив на показники імунного статусу, фагоцитарної активності, лізоциму слини та мікробного осіменіння шкіри, а також внутрісистемну структуру взаємозв’язків. Нормалізування ліпідного спектру біомембран відображало мембраностабілізуючу дію рібомунілу на мембрани імунокомпетентних клітин. Таким чином, проведені дослідження підтверджують високу ефективність рібомунілу у терапії рецидивного бронхіту та інфекційної патології ЛОР-органів у дітей.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: