Савицька А.В., Суслов Є.І.
Київська медична академія післядипломної освіти

 

З метою визначення доцільності застосування «онко-тесту» в диференційній діагностиці захворювань легень у дорослих його проведено 80 хворим з ураженням легень віком від 16 до 78 років. «Онко-тест» проводився згідно з методикою, розробленою в Інституті фтизіатрії і пульмонології проф. Сусловим Є.І. (1993 р). За даними клініко-рентгенологічного і гістологічного досліджень діагноз злоякісного новоутворення легень було встановлено у 14 хворих. Слід відзначити, що в початковий період захворювання, коли воно протікало інаперцептно, «онко-тест» виявився позитивним у 9 (64,2%) хворих на підтверджений пізніше рак легень, повторна проба була позитивною у 11 (78,6%) хворих, У 3 (21,4%) випадках із 14 ве- рифікованих гістологічно навіть у клінічно розгорнутій стадії «онко-тест» залишався негативним. Це були хворі з аденома- тозом легень. Решта 66 обстежених мали туберкульоз легень і серед них псевдопозитивний результат виявлено у 6 (11%). Отже, отримані дані свідчать про доцільність застосування «онко-тесту», бажано — неодноразово, в комплексі дифе- ренційно-діагностичних заходів у хворих з легеневою патологією.

 

Читайте так же:

Tags