У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з туберкульозу нами, починаючи з 1995 p., проводиться вивчення інфікованості мікобактеріями туберкульозу (МБТ) дітей м. Києва. Інфікованість вивчали за допомогою проби Манту з 2 ТО ППД-Л. Результати туберкулінодіагностики «пінювали згідно з “Інструкцією про застосування туберкулінових проб” (1996 p.). Обстеженнями охоплено 1115 школярів 1-х і 5-х класів у 2-х районах м. Києва. Встановлено, що у 243 (21,8%) дітей позитивні реакції були обумовлені інфікуванням МБТ. Інфікованість дітей 1-х класів склала 14,6%, 5-х — 30,3%, тобто у 2 рази перевищила цей показник на експериментальних територіях (1980 p.). Зниження рівня інфікованості дітей можливе тільки за умови своєчасного і повного проведення комплексу профілактичних протитуберкульозних заходів серед усього населення.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Читайте так же: